Мастацкі пераклад – гэта творчасць. Тут важна не толькі перадаць сэнс арыгінала, але і захаваць вобразы, багацце мовы, стылістычныя асаблівасці зыходнага тэксту.

Аднак сфера выкарыстання літаратурнага перакладу не абмяжоўваецца мастацкімі творамі. Такі від перакладу запатрабаваны таксама ў рэкламе, маркетынгу, публіцыстыцы, кіно.

Асаблівую ўвагу ў такіх перакладах варта надаваць культуралагічным, краіназнаўчым аспектам. Часта ідыёмы, асацыяцыі, гумар і нават традыцыі рэкламы ў розных краінах спецыфічныя. Ад іх правільнай адаптацыі для той ці іншай мясцовасці залежыць правільнасць успрымання тэксту, а значыць і дасягненне пастаўленых мэт: напрыклад, распаўсюджванне інфармацыі або павелічэнне продажаў.

Кожны мастацкі ці маркетынгавы тэкст унікальны, таму літаратурны пераклад мы даручаем толькі майстрам, якія дасканала валодаюць мовай арыгінала. Пры неабходнасці для працы над перакладам і рэдагавання гатовага тэксту мы прыцягваем носьбітаў мовы.